QAtool en AVG v1.0

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening standaardiseert de wetgeving voor gegevens privacy in de Europese Unie (EU). Inwoners van de EU kunnen gebruikmaken van hun AVG-rechten.

Eigenaars van een QAtool-account binnen of buiten de EU moeten verplicht reageren op verzoeken van betrokkenen in de EU die gebruik willen maken van hun AVG-rechten.

Inhoud

 1. Overzicht AVG
 2. Abonnementhouders
 3. Respondenten
 4. Sitebezoekers
 5. AVG-verzoeken

 Overzicht AVG

Rechten

Onder de AVG kunnen betrokkenen in de EU gebruikmaken van de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Kom te weten welk type persoonlijke informatie over u wordt bewaard en vraag om een exemplaar van deze informatie.
 • Recht op rectificatie: Vraag of uw informatie kan worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Ontvang een exemplaar van de informatie die u in het kader van het contract heeft verstrekt, zodat u die informatie naar een andere organisatie kunt sturen.
 • Recht op beperking van gebruik: Vraag of uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden niet meer wordt gebruikt, bijvoorbeeld als u meent dat uw persoonlijke informatie onjuist is of voor een onwettig doel wordt gebruikt.
 • Recht op bezwaar: Maak bezwaar tegen het gebruik van uw informatie (die door een partij voor een legitiem doel wordt verwerkt) en vraag of uw persoonlijke informatie kan worden verwijderd.
 • Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen kunt u uw persoonlijke informatie ook laten verwijderen.

Rollen

Gegevensbeheerders (Abonnementhouders) bepalen hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt, terwijl Gegevensverwerkers (QAtool) de persoonlijke gegevens verwerken namens de Gegevensbeheerder. Betrokkenen (Abonnementhouders en hun gebruikers) zijn de personen van wie de persoonlijke gegevens worden verzameld of gebruikt.

Gegevensbeheerders binnen of buiten de EU moeten verplicht reageren op verzoeken van betrokkenen in de EU die gebruik willen maken van hun AVG-rechten.

 • Abonnementhouders zijn de Gegevensbeheerders van de reactiegegevens (de antwoorden op de vragenlijsten) die ze verzamelen, terwijl QAtool de Gegevensverwerker is van deze gegevens.
 • Voor betrokkenen zoals Abonnementhouders en sitebezoekers is QAtool de Gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de voor- en achternaam, het e-mailadres, digitale identificatiemiddelen (waaronder cookie-ID’s, IP-adressen en meer) en Adres/Woonplaats gegevens.
 • QAtool is Gegevensbeheerder van een zeer beperkte selectie gegevens van respondenten. We kunnen zaken als cookiegegevens en IP-adressen voor de specifieke doeleinden gebruiken die in ons privacybeleid worden beschreven.

In ons privacybeleid vindt u een gedetailleerde beschrijving van de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

 Abonnementhouders

Uw persoonlijke gegevens beheren

Abonnementhouder kunnen individuele gebruikers of makers van enquêtes zijn of organisaties met meerdere consultants of auteurs. Abonnementhouders kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks bekijken, bewerken, verwijderen en downloaden, zolang deze onderdeel uitmaken van de door hen aangemaakte en beheerde projecten.

U kunt uw persoonlijke gegevens beheren:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Facturatiegegevens
 • Uw account verwijderen
 • Cookies wissen
 • Uitschrijven voor marketingberichten

Reactiegegevens beheren

Abonnementhouders moeten verplicht reageren op verzoeken van betrokkenen in de EU die gebruik willen maken van hun AVG-rechten. Als gegevensverwerker is QAtool niet verantwoordelijk voor de afhandeling van deze verzoeken bij Abonnementhouders indien deze niet worden doorgegeven aan QAtool.

 Respondenten

Respondenten zijn mensen die hebben deelgenomen aan een enquête van een Abonnementhouder. Neem contact op met de Abonnementhouder die verantwoordelijk is voor het bewerken, verwijderen of opsturen van uw reacties (= uw projectleider/consultant).

Kunt u de Abonnementhouder niet bereiken, probeer dan de volgende informatie te verzamelen voordat u contact met QAtool opneemt:

 • Uw naam en e-mailadres
 • De naam van de projectleider/consultant
 • De projectnaam en naam van de vragenlijst
 • De datum en het tijdstip waarop u bij benadering de enquête heeft ingevuld
 • Reacties die u heeft toegevoegd waaruit uw identiteit kan worden afgeleid

QAtool is niet de Gegevensbeheerder van reactiegegevens. Daarom kunnen we deze verzoeken niet rechtstreeks afhandelen. Wel doen we ons best om de Abonnementhouder te identificeren en u met hem/haar in contact te brengen.

Sitebezoekers

Iedereen die een bezoek brengt aan een webpagina van QAtool, is een Sitebezoeker. Sitebezoekers kunnen persoonlijke gegevens die we mogelijk over ze hebben opgeslagen, altijd verwijderen door:

·       cookies te wissen,

·       zich uit te schrijven voor cookies en

·       zich af te melden voor marketingberichten.

 AVG-verzoeken

Neem contact met ons op als u met behulp van de bovenstaande informatie geen gebruik kunt maken van uw AVG-rechten als inwoner van de EU.

We beantwoorden verzoeken binnen 30 dagen. Het kan wel meer tijd kosten om aan uw verzoek te voldoen. We houden u per e-mail op de hoogte. We gebruiken de informatie uit uw verzoek alleen voor de afhandeling ervan en verwijderen deze informatie binnen 12 maanden.

Als u niet tevreden bent met hoe wij uw verzoek hebben afgehandeld, kunt u via de EUGDPR-website contact opnemen met uw lokale toezichthouder op gegevensbescherming.